WAT LEERT UW HOND BIJ ONS ?


Puppiesocialisatie.


Vanaf 8 weken. Hierbij wordt onze clickermethode aangeleerd + sociaal gedrag van de puppie.


Puppies mogen af en toe met andere hondjes spelen op ons puppieterrein + gewenning aan mensen en andere honden.


Puppies van 3 tot 6 maanden.


Onze puppieklas bevat honden vanaf 12 weken tot 6 maanden. Het is normaal dat een hondje van 12 weken nog niet hetzelfde kan als een hondje van 6 maanden.


Onze belangrijkste troef is om op een plezierige en efficiente manier puppies te trainen en op te voeden. Puppietrainingen richten zich doorgaans op het socialiseren van de pups. De trainingen zijn vooral opvoedingsgericht. Wij bij onze hondenschool moeten hier nog een stap verder in gaan, want wij moeten baasjes hondjes met elkaar leren spelen. Dit doen we door te werken met onze clicker, snoepjes en speeltjes (apportjes).


We gaan in onze puppietraining vooral werken om onze honden te laten gewennen aan ongewone dingen, dit zowel op als naast het terrein. Tevens gaan we ook al beginnen met gehoorzaamheid en onze honden basisprincipes aanleren die ze van kleins af zouden moeten leren zoals de punten hieronder beschreven.


1. Leren van onze puppies gewoon te worden aan toestellen.


2. Leren van onze puppies te laten betasten door andere mensen en socialiseren met andere honden + tandjes laten zien.


3. Leren van de houdingen, zit, lig en staan, dit met handgebaar en koeken.


4. Leren spelen met zowel apport als zonder apport tussen hond en geleider. Geleider heeft minstens 2 apporten bij.


5. Leren komen op bevel.


6. Leren liggen op afstand, honden moeten standvastig worden.


7. We gaan de mensen heel veel informeren hoe men het beste en makkelijkste werkt met zijn hond.


8. Op een goede manier volgen aan de leiband. Dit wordt geleerd met korte stukken, dit zowel individueel als in groep.


9. Men moet niet altijd trainen op onze terreinen, men kan ook eens een kleine straatwandeling doen, dit wel onder begeleiding


10. Aandachtsoefeningen. De geleiders leren wanneer met moet belonen en hoe. Met vooral een klik, koeken, apportjes, stem, knuffels, enz...


12. Leren van de voet, dit langs een rechte wand.


13. Instructeur is nog altijd vrij om nieuwe dingen te doen.


14. Puppytraining max. 45 min.


15. Puppy's vanaf 8 tot 12 weken mogen spelen met andere honden, dit op ons puppieterrein, dit om te socialiseren.


A - klas.


In de A-klas komen honden vanaf 6 maanden. De minimumregel is dat deze honden hier ongeveer 2 maanden vertoeven. In deze klas borduren we vooral verder op hetgeen wat ze al geleerd hebben in de puppyklas. We werken nog altijd zeer veel met onze clicker zoals in de vorige punten vermeld. Doch vanaf klas A beginnen we vooral te trainen op gehoorzaamheid. Deze honden en hun geleiders dienen een overgangsproef te doen naar de B klas en daar trainen we op. We moeten echter de trainingen leuk en interactief houden, dit voor zowel baas als hond. Elke oefening dient in elke les niet gedaan te worden. Oefeningen waar honden het moeilijk mee hebben verdienen nu eenmaal meer tijd dan andere.


Enkele aandachtspuntjes zijn hieronder beschreven.


1. De toestellen van onze hondenschool blijven een belangrijk gegeven. Deze worden nog op regelmatige basis geoefend.


2. Tandjes laten zien van hond en hond laten  betasten door andere mensen.


3. Houdingen worden na elkaar geoefend en bij betere honden worden de houdingen in verschillende volgorde gegeven.


4. Honden moeten 1 min. kunnen blijven liggen en dit de lengte van de leiband.


5. We leren de volgoefeningen in de buurt van andere honden door er voor en achter te volgen. Hierbij zijn de aandachtsoefeningen belangrijk eventueel met behulp van koek. Men begint ook met regelmatig volgoefeningen te doen tijdens de lessen.


6. Hond oproepen over een afstand van 6 meter met hulp van de instructeur. Hond moet wel een houding aanemen.


7. We beginnen in de A klas met het plaatske. Dit met behulp van 2 leibanden en de lengte van de leiband. Hond dient bij de leiband te gaan liggen. We leggen de hond bij de leiband, roepen hem op en sturen hem terug. Hond zou terug bij leiband moeten gaan liggen. Hierbii is de beloning op het juiste moment belangrijk.


8. Apport zou men moeten kunnen weggooien de lengte van de leiband. De geleider gaat nooit graaien naar apport, maar lokt de hond steeds naar hem.


9. Heel enthousiast spelen van baas en hond, dit na elke oefening en op het einde van de les.


10. Leren van zitvoor.


11.Leren van keerwending.


Wanneer u en uw hond deze oefeningen kennen, kunnen jullie deelnemen aan een overgangsproef, die 1 keer per maand word georganiseerd ( laatste woensdag van de maand en de zaterdag erop).

Indien u slaagt voor deze proef, stapt u over naar de B-klas.


B-klas.


Bij de oefeningen van de B klas worden de oefeningen van de A klas nog uitgebreid. Dit gebeurt nog steeds op een hondvriendelijke en speelse manier. De honden zijn hier gemiddeld tussen de 8 maanden en 1 jaar oud.


In deze klas zijn toch ook echter een paar aandachtspuntjes.


1. Tanden + laten betasten van hond is zeer belangrijk. Dit zou in deze klas geen probleem meer mogen zijn.


2. Vast volgen dient nu ook in slalom te gebeuren tussen andere honden. Honden die pas in de B klas zitten hoeven heel de slalom niet te doen, maar hier en daar ertussendoor te lopen.


3. Tijdens de les ook volgoefeningen geven, dit samen met al1e honden en beginnen met een kriskras te geven. Ook oefenen op zitvoor en voet.


4. Oproepen van de hond op een afstand van 10 meter. Hond blijft zelfstandig achter in een houding.


5. Terugsturen naar de plaats over een afstand van 3 meter. Zitvoor en voet trainen we nog niet echt bij deze oefening. Het teruggaan is het belangrijkste.


6. Apporteren over een afstand van 6 meter. Het belangrijkste is nog steeds het brengen. Bij honden die al ver staan kan men de zit beginnen oefenen.


7. Houdingen in verschillende volgorde trainen. Dit zou nu al vlot moeten lukken.


8. In de B klas gaan we ook los volgen over een afstand van 10 meter. Dit mag nog met stem en eventueel koekgebruik.


9. De blijfoefening dient te worden uitgebreid naar 2 min. Hierbij mag de instructeur afleiding beginnen te voorzicn. Dit vooral om de honden standvastig te maken.


10. De instructeur moet erop toezien dat de hond wordt beloond na elke oefening, het goede en juiste gebruik van clicker, en dat men nog steeds op een positieve manier omgaat met de hond.


11. Toestellen moeten ook nog af en toe gebruikt worden, we moeten de honden er gewoon aan laten worden.                     ~


12. De mensen in de B klas een beetje warm maken voor hun soc. Proef en eventueel brevet. Bij geen interesse kan men naar de favorietenklas gaan, maar dit enkel als men geslaagd is in de overgangsproef naar klas C.


Wanneer u slaagt voor de overgangsproef kan u naar de C-klas.


C-klas.


Deze C-klas is de voorbereidingsklas voor het behalen van uw brevet.

De oefeningen van de vorige klassen worden hier afgewerkt en als nieuwe oefening komt hier de onderbreking erbij. Hier wordt u begeleid zodat u samen met uw hond uw brevet gehoorzaamheid kan behalen.


Dit brevet organiseren wij zelf 2 X per jaar.( in april en oktober)


Voor u uw gehoorzaamheidsbrevet kan halen, zal je vanaf nu eerst moeten slagen in een sociabiliteitstest. Om hieraan deel te nemen moet je hond 9 maanden oud zijn. Ook deze test zullen wij zelf ieder jaar organiseren. (in maart) Tijdens de lessen (vanaf puppy 1) zal hier regelmatig aandacht aan besteed worden.


Wanneer u uw brevet behaald heeft, komt u in de debutanten terecht.


Debutanten.


Hier worden afzonderlijke oefeningen uitgezet door onze instructeurs. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen wordt hier weer hoger.

De geïnteresseerden kunnen vanaf nu ook deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden.


Programma I en II.


Indien u deelneemt aan gehoorzaamheidswedstrijden, kan u eventueel met uw behaalde punten overstappen naar programma I en misschien wel eindigen in programma II.


De overgangsproeven tussen de verschillende klassen worden iedere laatste zaterdag en de daaropvolgende woensdag afgenomen.