ALGEMENE INFO

HET LIDGELD


Hoofdlid: 60€/jaar


Gezinslid: 35 € / jaar

Rekeningnummer BE 94 7330 4849 8414

VOORDELEN LIDMAATSCHAP


2 x per week begeleide trainingen.


Als lid kan je, buiten de normale trainingsuren, op het terrein komen oefenen.


Je kan deelnemen aan onze andere activiteiten: wandelingen, kwis, zoektocht, spel zonder grenzen, barbeque, enz..


Bij betalende activiteiten kan men als lid 2 X 5 € in mindering brengen (zit bij in lidgeld)

DE CLUB IN BEELD

LOCATIE

Britselaan 53

2260 Westerlo